Quay trở lại chi tiết bài báo CĂN NGUYÊN VI SINH VẬT GÂY VIÊM PHỔI Ở TRẺ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Download Download PDF