Quay trở lại chi tiết bài báo MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN ĐẾN TỬ VONG Ở BỆNH NHI VIÊM PHỔI NẶNG DO ADENOVIRUS TẠI KHOA ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Download Download PDF