Quay trở lại chi tiết bài báo KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP NÚT PHÌNH ĐỘNG MẠCH SỐNG – NỀN TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 Download Download PDF