Quay trở lại chi tiết bài báo ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRĨ NỘI CHẢY MÁU BẰNG THẮT VÒNG CAO SU QUA MÁY NỘI SOI ỐNG MỀM Download Download PDF