Quay trở lại chi tiết bài báo XÂY DỰNG QUY TRÌNH SINH THIẾT LỎNG CÁ THỂ HÓA PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHỐI U Tải xuống Tải xuống PDF