Quay trở lại chi tiết bài báo KHẢO SÁT SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ NT-PROBNP Ở BỆNH NHÂN SUY TIM BÉO PHÌ Tải xuống Tải xuống PDF