Quay trở lại chi tiết bài báo ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BỆNH NẤM THÂN TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG Tải xuống Tải xuống PDF