Quay trở lại chi tiết bài báo ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHƯƠNG PHÁP CHỈNH HÌNH CUỐN DƯỚI CÓ TẠO HÌNH VẠT Tải xuống Tải xuống PDF