[1]
Đặng, T.K., Nguyễn, V. Đạt, Lê, M.S., Nguyễn, V.P., Nguyễn, T.L., Đoàn, L.V. và Ngô , Đức Q. 2024. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT KHÓA XÂM LẤN TỐI THIỂU ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN MÂM CHÀY. Tạp chí Y học Việt Nam. 540, 1 (tháng 7 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10216.