[1]
Nguyễn, T.L., Bùi, T.C., Mai, T.K., Cao, V.T., Nguyễn, T.M., Nguyễn, H.Y. và Phạm, V.T. 2024. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ BIẾN CHỨNG SAU ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU CẦN THƠ. Tạp chí Y học Việt Nam. 540, 1 (tháng 7 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10225.