[1]
Đỗ, T.S., Nguyễn, K.T., Hoàng, P.L., Phạm, Q.V., Ngô, Đức L., Đặng, M. Đức và Trần, T.N. 2024. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM TẬT KHÚC XẠ CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam. 540, 1 (tháng 7 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10245.