[1]
Thị Vân, N. và Văn Minh, P. 2021. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NUỐT Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU NÃO BẰNG CÁC BÀI TẬP NUỐT KẾT HỢP CHẤT LÀM ĐẶC THỨC ĂN. Tạp chí Y học Việt Nam. 507, 1 (tháng 12 2021). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v507i1.1368.