[1]
Minh Kha, N. , Nguyễn Phương Hải, T. , Đại Cường, T., Hữu Chinh, T. , Phương Quỳnh Trà My, V. , Thị Kim Xuân, T. và Văn Sỹ, H. 2022. BIẾN ĐỔI NHỊP TIM VÀ ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ Ở BỆNH NHÂN VIỆT NAM CÓ BỆNH LÝ TIM MẠCH. Tạp chí Y học Việt Nam. 513, 1 (tháng 4 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2355.