[1]
Ngọc Trung Dung, . H. , Kim Ngọc, T. , Phú Nguyên Thảo, L. , Thị Ngọc Tuyết, N. và Công Luận, T. 2022. TÁC DỤNG ĐIỀU HÒA HORMON SINH DỤC CỦA HAI CHẾ PHẨM TỪ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO DO CÔNG TY TNHH LAVITE SẢN XUẤT. Tạp chí Y học Việt Nam. 513, 1 (tháng 4 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2356.