[1]
Thu Quỳnh, N. , Khải Hoàn, Đàm ., Thị Thanh Châm, B. , Thị Loan, N., Duy Thư, N. , Hoài Anh, T. và Thị Mai Anh, N. 2022. ĐỊNH LƯỢNG SAPONIN VÀ POLYSACARID TOÀN PHẦN TRONG DƯỢC LIỆU ĐẲNG SÂM THU HÁI TẠI SỦNG TRÁI - HÀ GIANG. Tạp chí Y học Việt Nam. 513, 1 (tháng 4 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2357.