[1]
Ngọc Như Khuê, N. , Thị Quỳnh Hậu, V. , Anh Khoa, N. , Phúc, L. và Hữu Huyên, N. 2022. ĐẶC ĐIỂM HẬU COVID-19 TẠI ĐẮK LẮK, NĂM 2021. Tạp chí Y học Việt Nam. 513, 1 (tháng 4 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2362.