[1]
Văn Cường, V. , Thế Hưng, Đinh ., Mạnh Hùng, Đỗ . và Hoàng Long, N. 2022. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI LIÊN BẢN SỐNG ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ HẸP ỐNG SỐNG THẮT LƯNG. Tạp chí Y học Việt Nam. 513, 1 (tháng 4 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2384.