[1]
Trọng Dương, T. và Thị Minh, N. 2022. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA THẢO MỘC – SV TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19 KHÔNG TRIỆU CHỨNG, MỨC ĐỘ NHẸ VÀ VỪA TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN SỐ 2 TỈNH BẮC GIANG. Tạp chí Y học Việt Nam. 514, 1 (tháng 6 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v514i1.2533.