[1]
Thị Trúc Quỳnh, V. , Bá Vượng, N. , Minh Tuấn, L. , Tú Thiên, H. và Phương Hiền, N. 2022. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH Ô NHIỄM TIẾNG ỒN VÀ THỰC TRẠNG GIẢM THÍNH LỰC CỦA BỘ ĐỘI THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM QUỐC PHÒNG . Tạp chí Y học Việt Nam. 515, 1 (tháng 6 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v515i1.2669.