[1]
Thị Nương, T. , Quốc Kính, N. , Quang Thuỳ, L. , Thị Kim Dung, Đào ., Thị Vân Anh, N. và Mạnh Dinh, N. 2022. MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ BIS VỚI MAC CỦA SEVOFLURAN TRONG MỘT SỐ THỜI ĐIỂM GÂY MÊ KẾT HỢP GÂY TÊ KHOANG CÙNG Ở TRẺ EM. Tạp chí Y học Việt Nam. 515, 1 (tháng 6 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v515i1.2674.