[1]
Hải Sơn, H. , Thị Bích Đào, P. , Văn Tâm, T. , Thị Mai Phương, M. , Minh Đạt, L. , Thị Mai, B. , Thị Huyền Trang, N., Anh Dũng, P. và Ngọc Hoàn, V. 2022. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BỆNH VIÊM MŨI XOANG CỦA CÁN BỘ CHIẾN SĨ QUÂN KHU 3 ĐÓNG QUÂN TRÊN CÁC HUYỆN ĐẢO TỈNH QUẢNG NINH. Tạp chí Y học Việt Nam. 516, 2 (tháng 7 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3025.