[1]
Đức Minh, P. , Thế Sơn, T. , Thị Hằng, Đoàn ., Văn Ái, H., Ngọc Nhất, N. , Đức Trịnh, Đặng ., Thị Thu Hiền, L. và Hữu Việt, Đinh . 2022. ĐÁNH GIÁ TỶ LỆ THU TINH TRÙNG Ở BỆNH NHÂN VÔ SINH KHÔNG DO TẮC CÓ VI MẤT ĐOẠN GEN AZF. Tạp chí Y học Việt Nam. 516, 2 (tháng 7 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3027.