[1]
Thị Hinh, V. , Văn Liệu, N. , Đoàn Thuỷ, N. , Huệ Linh, T. , Thu Hà, N. , Thị Hậu, K. và Ngọc Huyền, P. 2022. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TEST THẦN KINH TỰ CHỦ TRÊN BỆNH NHÂN PARKISON. Tạp chí Y học Việt Nam. 516, 2 (tháng 7 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3037.