[1]
Thanh Tuyền, C. , Thy Nhạc Vũ, H. , Trọng Duy Thức, N. , Đỗ Hồng Nhung, N. và Thọ, L. 2022. PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN NHI LÂM ĐỒNG TRONG GIAI ĐOẠN 2019-2021. Tạp chí Y học Việt Nam. 516, 2 (tháng 7 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3046.