[1]
Thanh Hải, N. , Minh Giang, L. , Thị Diệu Thúy, N. , Thu Nga, P. và Văn Nhã, P. 2022. MÔ HÌNH NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TÍNH Ở TRẺ EM ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA. Tạp chí Y học Việt Nam. 516, 2 (tháng 7 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3062.