[1]
Thị Mai Hoàng, N. , Phương Trang, N. , Hồng Thắm, P. và Ngọc Khôi, N. 2022. KHẢO SÁT TÍNH HỢP LÝ VÀ ĐÁP ỨNG VỚI KHÁNG SINH CARBAPENEM TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI. Tạp chí Y học Việt Nam. 516, 2 (tháng 7 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3063.