[1]
Kim Sơn, T. , Hoàng Toàn, N. , Trung Tín, L. , Thị Tuyết Ngân, Đoàn . và Trung Kiên, N. 2022. NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NỒNG ĐỘ GALECTIN-3 MÁU BẰNG SPIRONOLACTON Ở BỆNH NHÂN SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM. Tạp chí Y học Việt Nam. 516, 2 (tháng 7 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3068.