[1]
Lê An, P. , Ngọc Đăng, T. , Thị Hoài Thương, Đỗ ., Thị Minh Trang, N. , Trường Viên, N. , Thị Tường Vy, N. , Thị Thu Thảo, N., Bảo Vy, T. , Sơn Bảo Vi, L. , Tấn Tiến, N. và Diệp Tuấn, T. 2022. HÀNH VI SỬ DỤNG KHẨU TRANG Y TẾ Ở NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG LÀN SÓNG DỊCH THỨ 2 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM. Tạp chí Y học Việt Nam. 516, 2 (tháng 7 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3070.