[1]
Văn Thực, L. , Minh Tuấn, N. , Thành Luân, N. , Tiến Mạnh, N. , Nam Long, T. , Đình Hợp, N. và Đức Thành, L. 2022. BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: VẾT THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG VÀ TĨNH MẠCH CẢNH TRONG TRÁI. Tạp chí Y học Việt Nam. 516, 2 (tháng 7 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3071.