[1]
Lê An, P. , Ngọc Đăng, T. , Thị Hoài Thương, Đỗ ., Thị Bé Phương, N. , Thị Minh Trang, N. , Trường Viên, N. , Thị Tường Vy, N. , Thị Thu Thảo, N. , Trương Nhật Hạ, T. , Trần Minh Thư, L. và Tấn Tiến, N. 2022. THANG ĐO NIỀM TIN SỨC KHỎE ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG KHẨU TRANG Y TẾ Ở NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Y học Việt Nam. 517, 2 (tháng 8 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3229.