[1]
Văn Vĩnh, T. , Minh Trí, Đoàn . và Xuân Vĩnh, T. 2022. CHẤT LƯỢNG CỦA PHỤC HÌNH MÃO RĂNG SỨ KIM LOẠI SAU 3 NĂM. Tạp chí Y học Việt Nam. 517, 2 (tháng 8 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3230.