[1]
Xuân Tiến, N. , Ngọc Thạch, N. , Ngọc Toàn, N. và Đức Minh, T. 2022. TÁC DỤNG CỦA LEVOBUPIVACAIN PHỐI HỢP FENTANYL TRONG GÂY TÊ ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY SAU PHẪU THUẬT. Tạp chí Y học Việt Nam. 517, 2 (tháng 8 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3231.