[1]
Minh Hoàng, L. , Phượng Nhật Quỳnh, H. , Thị Thư, T. , Thị Thanh Hương, T. , Quang Vinh, L. và Văn Thống, N. 2022. KHẢO SÁT TỶ LỆ LO ÂU VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN CẦN THƠ TRONG GIAI ĐOẠN COVID 19. Tạp chí Y học Việt Nam. 517, 2 (tháng 8 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3237.