[1]
Thanh Vũ, P. , Thị Thùy Dương, N. , Văn Tập, N. , Minh Quang, L. , Đức Huệ, N. và Thị Diện, P. 2022. CONG VẸO CỘT SỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TIỂU HỌC DÂN TỘC KHMER TẠI 2 TỈNH SÓC TRĂNG VÀ AN GIANG. Tạp chí Y học Việt Nam. 517, 2 (tháng 8 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3242.