[1]
Thị Mai Huệ, L. , Đình Anh, H. , Xuân Khái, N. , Văn Nhân, .N. và Trung Dũng, N. 2022. ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG TÂM TRƯƠNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM Ở BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ. Tạp chí Y học Việt Nam. 517, 2 (tháng 8 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3247.