[1]
Văn Nút, L. , Đức Tín, L. , Hữu Thao, N. và Thảo Nghi, L. 2022. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY TĨNH MẠCH CHI DƯỚI MẠN TÍNH BẰNG CLARIVEIN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY. Tạp chí Y học Việt Nam. 517, 2 (tháng 8 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3259.