[1]
Thị Ngọc Nga, P. , Thị Nhân Duyên, L. , Thị Phương Thảo, N. , Minh Thiết, T. , Hiệp Phúc, N. , Trần Hoàng Huy, B. , Lĩnh Sơn, T. và Công Thanh, P. 2022. THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VỀ TIÊM CHỦNG VACCINE COVID-19. Tạp chí Y học Việt Nam. 519, 2 (tháng 11 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3640.