[1]
Trường Thịnh, V. , Mạnh Tiến, N. , Minh Long Triều, T. , Hoàng Khang, Âu và Hải Bằng, B. 2022. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ CAN LỆCH ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC. Tạp chí Y học Việt Nam. 519, 2 (tháng 11 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3645.