[1]
Thị Ái Vy, L. , Huỳnh Đức, V. , Thị Thanh Thảo, Đặng . và Thiên Phú, T. 2022. KHẢO SÁT TỶ LỆ VÀ TÍNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CÁC CHỦNG ESCHERICHIA COLI MANG GEN SINH ĐỘC TỐ GÂY TIÊU CHẢY CẤP Ở TRẺ EM. Tạp chí Y học Việt Nam. 520, 1A (tháng 12 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3740.