[1]
Thị Kiều My, T. , Thị Hà, H. , Hữu Trường, N. , Thị Thiết, Đào . và Quốc Khánh, B. 2022. ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐÔNG CẦM MÁU Ở THAI PHỤ LUPUS TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp chí Y học Việt Nam. 520, 1A (tháng 12 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3750.