[1]
Ánh Dương, Đỗ ., Thị Giang, T. , Thị Hồng Diệp, Đường . và Mạnh Tuấn, H. 2022. KHẢO SÁT SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ NT-PROBNP Ở BỆNH NHÂN SUY TIM BÉO PHÌ. Tạp chí Y học Việt Nam. 520, 1A (tháng 12 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3751.