[1]
Quỳnh Trân, Đặng ., Thị Bé Nhi, D. , Thị Kim Thiện, T. , Thanh Sil, N. , Huỳnh Anh Thi, H. , Đoan Vi, P. và Châu Minh Vĩnh Thọ, Đỗ . 2022. XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHIẾT CAO ĐỊNH CHUẨN KIỂM SOÁT HÀM LƯỢNG NUCIFERIN TỪ LÁ SEN (NELUMBO NUCIFERA GAERTN) THU HÁI TẠI ĐỒNG THÁP. Tạp chí Y học Việt Nam. 520, 1A (tháng 12 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3753.