[1]
Quang Huy, V. , Thị Hằng, P. , Nguyên Huân, P. và Nguyễn Hữu Phúc, P. 2022. THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP CỦA MÁY XÉT NGHIỆM THEO DÕI ĐƯỜNG HUYẾT POCT THEO CLSI POCT12-A3. Tạp chí Y học Việt Nam. 520, 1A (tháng 12 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3755.