[1]
Quang Huy, T. , Gia Huệ, Đinh ., Thanh Hải, N. , Quang Tuyển, Đỗ . và Việt Dũng, T. 2022. NĂNG LỰC ĐIỀU DƯỠNG ĐÁP ỨNG ĐẠI DỊCH COVID–19 TẠI CÁC TUYẾN BỆNH VIỆN KHU VỰC MIỀN BẮC VIỆT NAM NĂM 2021. Tạp chí Y học Việt Nam. 520, 1A (tháng 12 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3775.