[1]
Đỗ, Đức T., Phạm , N.T. , Đinh , C.T. , Trần , M.A. , Nguyễn, T.N. và Nguyễn, Đức T. 2023. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TRONG BA NGÀY ĐẦU BỊ BỆNH. Tạp chí Y học Việt Nam. 524, 1A (tháng 3 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4618.