[1]
Trương, V. Đạt, Đoàn , T.H.T. , Dương, H.L. , Phan , N.H.B., Trần , Q.A. , Bùi , V.N. , Dương , V.T. và Dương, T.T.H. 2023. CHỈ SỐ HẠNH PHÚC WHO-5 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN MẮC COVID 19 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: MỘT KHẢO SÁT CẮT NGANG. Tạp chí Y học Việt Nam. 524, 1A (tháng 3 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4632.