[1]
Nguyễn, T.T.H. , Nguyễn, M.Q. , Nguyễn, T.V. , Lê, Đức M. , Lâm , V.C. và Đặng , V.E. 2023. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TÀN NHANG BẰNG LASER PICO GIÂY ND: YAG BƯỚC SÓNG 532NM. Tạp chí Y học Việt Nam. 524, 1A (tháng 3 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4640.