[1]
Lương, T. Đạt ., Lê, T.D., Dương , T.H., Trần, B.L. , Thân , V.S. , Nguyễn, T. Đạt ., Nguyễn, N.S. , Trần, Q.L. và Nguyễn, H.N. 2023. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI TÁN SỎI ĐƯỜNG MẬT XUYÊN GAN QUA DA BẰNG LASER DƯỚI HƯỚNG DẪN X-QUANG SỐ HOÁ XOÁ NỀN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. Tạp chí Y học Việt Nam. 526, 1A (tháng 5 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5270.