[1]
Triệu , V.M. , Lưu , T.B. , Hoàng, V.T. , Hoàng, V. Đệ ., Nguyễn, L.T. , Nguyễn, L.T. và Ngô , T.G. 2023. TỈ LỆ NHIỄM VI RÚT PARVOVIRUS B19 VÀ MỐI LIÊN QUAN ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, CẬN LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP. Tạp chí Y học Việt Nam. 526, 1A (tháng 5 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5334.