[1]
Vũ , P.H. , Trần, X.T. và Bùi , H.N. 2023. MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ CRP, NT – PRO BNP VỚI MỨC ĐỘ NẶNG CỦA ĐỢT CẤP Ở NGƯỜI BỆNH ĐỢT CẤP CỦA BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH. Tạp chí Y học Việt Nam. 526, 2 (tháng 6 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v526i2.5523.